Home

Jemax Jeepparts wordt Jemax Oldtimer Service & Army Car Parts!

Jemax Oldtimer Service

 Revisie, restauratie, onderhoud en reparatie van militaire voertuigen & andere oldtimers

Army Car Parts

Leverancier van onderdelen voor Willys MB, Ford GPW, M38A1 en Dodge WC

Jemax-Jeepparts gaat zich opsplitsen in 2 verschillende entiteiten om het voor u als klant duidelijker te maken en ons ieder beter te kunnen richten op ons eigen specialisme.

Wil & zoon Max Verhagen gaan zich met Jemax verder specialiseren op revisie, restauratie, onderhoud & reparatie. Onder de naam Jemax Oldtimer Service.

Marieke en Maarten die al 8 jaar de webshop met succes leiden gaan de webshop nog verder uitbreiden onder haar nieuwe naam ArmyCarParts.com

Voor u als klant, kunt u zoals altijd rekenen op onze toewijding.

Jemax-Jeepparts is going to split into 2 different entities to make it clearer for you as a customer and to allow each of us to better focus on our own expertise.

Wil & son Max Verhagen will further specialize with Jemax in revision, restoration, maintenance & repair.
Under the name Jemax Oldtimer Service.

Marieke and Maarten, who have successfully managed the webshop for 8 years, will further expand the webshop under its new name ArmyCarParts.com

For you as a customer, you can always count on our dedication.